A new line of prints.

Tags

After discovering the fabulous possibilities of mezzotint printmaking, I decided to implement this in to my series of Norwegian landscapes in order to tie the prints closer to the style of the charcoal drawings, hence getting better continuity to my works. This has  especially been getting more and more evident during my exhibitions, as when shown together, the mono prints  always seem to come across as a series within the series, with their more abstract and colorful approach. I was looking for a better flow in the way my exhibitions are presented.

Introducing mezzotint plates as a basis, and then a roughly etched (plus sometimes other various mixed techniques) on second plate to give the print a weathered and atmospheric touch, gave me the perfect approach to get the line of prints desired.

Mezzotint is a painfully slow and hard, however rewarding process, as longs as you manage to stay on top of the challenge. I am now back to printing editions of 40, the absolute maximum the main plate (the mezzotint plate) would allow before it’s simply too worn to give the desired result.

Vikafjellet

Tags

Vikafjellet 160x130

“Vikafjellet” 160×130 cm. Akryl og olje på lerret.

Eit arbeid som starta veldig klønete og usikkert, men utvikla seg til eit positivt første verk med motiv frå Vikafjellet.

Meininga var å bruka eit heilt anna motiv, der det var mykje vegetasjon og dermed mange grøntonar i forgrunnen, samt ein foss som stakk seg gjennom nedre halvdel av formatet. Eg bestemte meg difor å leggja ned ein del grøn og kvit struktur under grunninga, som eg kunne pussa meg ned til på eit seinare tidspunkt. Etter kort tid gjorde eg eit valg som er svært uvanleg for meg. Eg fann ut at motivet hadde for lite snø, og bytta til eit nytt foto. Normalt sett vil ikkje dette ha så mykje å seie, men dei tidlege underlaga, som no ikkje korresponderte med det nye motivet, “hjemsøkte”meg gjennom nestan heile prosessen.

Dette førte til mange ekstra lag for å dempa understrukturen, særleg den grøne. Eg lot litt stå igjen, ettersom det på enkelte parti fungerer svært bra, men mykje av dette måtte dekkjast til, då det stadig dukka opp når eg gjekk over med sandpapir for å jobba meg nedover i laga.

Altså er det lurt å planleggja godt, og gjera gode valg frå starten av.

Den vesle hytta var også svært plagsom, med sitt stadig påtrengande nærvær, som ein liten raud knapp inne i eit hav av nedtona jordfargar og kvit snø. Eg tok sjansen på å la problemet få stå til eg kom til siste laget med uttynna kvit oljefarge. Den skoddeaktige effekten blei siste mulighet til å leggja ei slør over dette elementet. Ja, eg kunne heilt ha utelatt hytta, men eg synes det er fint å ta med små menneskeskapte element i bilda der det finnes.

Det er rart kva litt “tåkelegging” kan gjera!

 

 

Ved Djupavatnet

Tags

Ved Djupavatnet

Ved Djupavatnet 180 x 130 cm. Acrylic and oil on canvas. (Based upon a picture taken by Albert Inge Rafdal)

 

The 180 x 130 cm version of Djupavatnet is now almost completed. One final layer of varnish and the piece will be ready for display. Currently, I find myself focusing on the larger formats, as the demand is surprisingly high (I believe modern type houses are able to accommodate bigger paintings) and my ever growing interest for expanding into these lovely vast canvases are about to determine my path ahead.

 

Today a gentleman, whom used to live here in Etne and has his family here, came by to show me some pictures from the area around his mountain cabin. The images struck me almost “Quintessential Rafdal”, and besides taking the order of a large piece for his house in Stavanger, I humbly asked him if he would grant me access to using the excess material for future reference. So, it seems I have a lot of new motifs coming up and many hours of work ahead.

Då var det på tide med nokre større format!

Tags

I sommar tok eg turen nordover til Vesterålen, Lofoten og Helgelandskysten, noko som viste seg å vera eit taktisk bra valg med tanke på alt regnet som har skylt ned her på Vestlandet. Som landskapsmalar, er jo dette ei reiserute spekka av inntrykk som gir inspirasjon til vidare arbeid. Men, som mange sikkert har forstått, så er det eit viktig element som må vera med i mine arbeid: Snø.

Me måtte altså så langt som Vikafjellet på heimreisa før sambuaren min fekk beskjed om å fyra laus med mobilkameraet. No er ferien over, og eg er så godt som tom for maleri i større format. Det er altså på tide å koma seg inn i kunstfabrikken!

Tre lerret på 160, 170 og 180 x 130 cm. er no inne i prosessen, og eit av motiva er frå Vikafjellet. Eg er også så vidt igang med eit motiv frå Djupavatnet. Dette er basert på eit foto som er tatt av min flugefiskeglade bror, Albert. Han har truffe godt med komposisjonen, og forholdet mellom snø og det bare landskapet er perfekt. Ein liten versjon blei produsert i fjor, men no var det på tide å ta det opp i full storleik. Det siste er ein ny versjon av “Mot Sørnuten”. Dette blir det fjerde store formatet eg lagar med utgangspunkt i eit foto eg tok på ein tur i påska for to år sidan. Dette bildet er veldig spanande å arbeida med, ettersom det har mange plan som gir rom for å jobba med element som skodde og ulike lasurar.

Eg har prøvd ut gråtonar i himmelen denne gongen. Hospitanten min, Bitta, foreslo at eg kunne variera stemninga litt i forhold til dei tidlegare versjonane, noko som jo er eit irriterande godt poeng. Ein blir lett fanga av det faktum at ein M.O. fungerer bra, og gløymer å strekkja seg lengre for å utforska om motivet kan by på andre moglegheiter. Men sjølvsagt, om dette ikkje blir bra, har eg nokon å skulda på!

Mot Åboren

Tags

Hiking from Håheim in Etne over to Sauda would make a wonderful one day march, and passing through Åboren wold be one of a few good routes.

Some of the small lakes in this terrain might provide excellent fishing for the eager angler, and the view from the top of Åborenuten (in the background of the painting) is spectacular.Mot Åboren 45x50 cm.

“Mot Åboren” 45 x 50 cm. Acrylic and Oil on Canvas.

Mot Bjergane

Tags

This particular part of Midtre Etnefjell has always intrigued me. This is the view we get whilst passing over from the lake Djupavatnet to Mjåvatnet, just below this impressive wall of rock shaped by the Ice Age.

My first attempts on taking on this motif goes back to my late teenage years as an aspiring artist. It is therefore an emotionally journey back in time, revisiting the task of conveying the sublime atmosphere of this place.

Mot Bjergane 100x122

“Mot Bjergane” 100 x 122 cm. Akrylic and Oil on board.

Nye verk klar for Galleri Giga!

Etter ein hektisk seinvinter og vår, har eg no endeleg klar nye arbeid for utstillinga på Galleri Giga. Den opnar 7.mai, og vil visa 14 maleri og tre kullteikningar. Ettersom det blei litt omrokkering av utstillingsdatoane mine i år, fekk eg det brått svært travelt, men med god hjelp frå min ivrige student og assistent Bitta Bøthun Bjørnsdotter kom eg i havn med nok bilder til å gi Stordpublikumet ei fullverdig inntrykk av kor eg befinn meg med mine arbeider for tida.

Eg har utforska vidare i muligheten med tynne lag med lasur og dei effektene det gir form i form av dybde og dynamikk. Det handlar om å pressa seg til å utfordra ein etterkvart ganske så innarbeida M.O. Ein må våga å ta sjansen og sjå kva som opnar seg av muligheter, sjølv om ein er under press. Eg har tatt opp motiv eg kjenner godt og gitt dei nye uttrykk. Kanskje små endringar, men dette er ein langsam prosess. Nokre heilt nye motiv har det også blitt.

Stord 180 x 130“Frå Stord” 180 x 130 cm. Akryl på lerret.

Maleriet er basert på eit foto av Åsmund Hellesøy.

 

 

Mot flokatveitnuten og solhgrn 80x70“Mot Flokatveitnuten og Sølheimsgrønnut” 80 x 70 cm. Akryl på plate.

Dyrskar 80x51“Frå Dyrskar” 80 x 51 cm. Akryl på plate.

Frå hytta 160x130“Mot Håheimsskaret” 160 x 130 cm. Akryl på lerret.

 

Sørnuten:Djupah. 100x30“Sørnuten/Over Djupaheiane” 1oo x 30 cm. Akryl på lerret.

Her er link til Galleriet:http://www.gallerigiga.no/index.htm

Vaulo in a mono print, and a painting.

I would like to share two different takes on one specific motif.

I was kindly offered to use this picture taken by Roy Martin Øyjord after I spotted it on his FB-page.

For the mono prints, I decided to use a range of different techniques. I started by making four large wooden carborundum plates after tracing the image from the painting. I then added an etched aluminum plate to go on top. Presented here is one of the many different prints.

Vaulo Monotypi 107 x 57

Vaulo. Mono print 107 x 57 cm.

Vaulo 104 x 61,5

Vaulo. Acrylic on wooden board. 104 x 61,5 cm.

Håheimsskar, Sørnuten & Djupavatnet.

Håheimskar

“Håheimsskar”

Acrylic on canvas

160 x 130 cm.

Unusual viewpoint taken from the other side of Stordalsvatnet, a grand lake in Etne. The composition came out very dramatic with a prominent “X” crossing over at about the golden ratio. The shadow at the right hand side caused some difficulties, but nothing a little rubbing couldn’t fix.

Mot Sørnuten X160x130

“Sørnuten”

Acrylic on canvas

160 x 130 cm.

This is a slightly different version from the previous ones. This painting is showing some more snow than usual, and is taken from a lower viewpoint. I was really worried about the large portion of white at the bottom of the format, as it contains little less than just plain snow. Somehow I find it rather interesting the way it frames the busy section in the middle.

Ved Djupavatnet 140x57

Djupavatnet

Acrylic on board.

140 x 57 cm.

I have made several versions of this part of Midtre Etnefjell taken from the small hill to the right field of this painting. The picture was taken by my brother, and I kind of liked the dynamic between the snow, the rocks and the lake. My assitant Hedda Susann Låte made a great effort, cutting out the background and drawing/cutting the little red cabin.