Sørnuten 160 x 130

“Mot Sørnuten”

160x130cm. Akrylic on canvas.

Flokatveitnuten 130 x 105

“Flokatveitnuten”

130×105 cm. Akrylic on board.

Mot Flokatveitnuten og Solheimsgrønnut. 170x130

“Flokatveitnuten og Solheimsgrønnut”

170×130 cm. Akrylic on canvas.